Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost:
Yospyr Corporation, s.r.o., se sídlem U plynárny 1455/70, Praha 10 – 101 00, Česká republika.
Tento zákon ukládá zaměstnavateli práva a povinnosti, mezi něž mimo jiné patří i povinnost informovat zaměstnance, případně subdodavatele o právech, týkající se ochrany osobních údajů zaměstnance, respektive subdodavatele o přístupu k osobním údajům, zpracování, zabezpečení a předávání osobních údajů třetí osobě.

Jaké údaje shromažďujeme?
Především se jedná o informace z občanských průkazů, cestovních pasů. kartiček pojišťenců, živnostenských listů, formulářů A1 a profesních dokumentů. Dále mezi tyto data patří například telefonní čísla, e-mailové adresy, data narození, bydliště nebo například místa narození.

Proč tyto údaje shromažďujeme?
Tyto osobní údaje můžeme používat pro účely související s poskytováním služeb vaší osobou naší společnosti, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavírání smluv nebo poskytování služeb a produktů vaší osobě.

Kdo má k údajům přístup a jak jsou zabezpečeny?
K osobním údajům májí přístup výhradně pracovníci společnosti Yospyr Corporation, s.r.o. Na vyžádání popřípadě zákazník (klient) společnosti, u kterého zaměstnanec nebo subdodavatel vykonává činnost. Tato citlivá data jsou bezpečně uložena v sídle společnosti.

Dále zpracováváme:
Vaše osobní údaje jakožto návštěvníka tehdy, pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailem, telefonem či prostřednictvím sociálních sítí Facebook nebo Instagram; ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR jimi standardně budou:

● adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo
● jméno a příjmení,
● IP adresy zařízení, z nichž byl učiněn požadavek přes kontaktní formulář
● síťové identifikátory přidělené námi nebo službami Facebook/Instagram
● vaše uživatelská jména na sítích Facebook/Instagram
● další údaje uvedené v rámci komunikace (bez ohledu na typ kontaktu).

Podle zákona o ochraně osobních údajů má dotyčná osoba právo:

● GDPR lze odvolat zasláním zprávy na adresu: info@globework.eu
● vyžádat si, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
● vyžádat si vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
● požadovat vymazání těchto osobních dat

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Nezávazná poptávka