Proč spolupráce na živnostenský list?

Jste svobodní – můžete pracovat kde chcete, jak chcete a pro koho chcete. Samozřejmě jste vázání smlouvou, nicméně po řádném ukončení můžete začít pracovat kdekoliv jinde

Všechny Vámi vydělané peníze jdou Vám (příklad HPP x OSVČ)
HPP:
vyděláte si měsíčně 100.000 Kč. Pokud by jste pracovali na HPP, tak za Vás zaplatíme sociální, zdravotní, nespočet daní, atd. V závěru to dělá cca 50% Vámi vydělané částky. Na účet Vám po zdanění přijde pouze 50.000 Kč.

OSVČ:
vyfakturujete měsíčně 100.000 Kč, právě 100.000 Kč Vám přijde na účtě. Z toho si sám zaplatíte sociální, zdravotní (cca 5500Kč/měsíc) a zbytek už je ve Vaší režii. V porovnání oproti HPP máte čistý získ kolem 94.000 Kč – a to už je rozdíl, co říkáte?

Nejjednodušší způsob, jak navázat spolupráci je spojen s živnostenským listem. Proto jako první bude zapotřebí zajít na živnostenský úřad. Jak se na jednání s úřady připravit? Na co nezapomenout? Jaké jsou možnosti? Na tyto otázky Vám odpovíme níže.

Co je živnostenský list?

Většina lidí vidí za živnostenským listem komplikace. Opak je pravdou, v České republice máme mnoho lidí, pracujících na živnost. Zákon o živnostenském podnikání upravuje a stanovuje podmínky k získání provozování Vaší živnosti. Živnost je definována jako soustavná činnost, která je provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Stručně řečeno: Živnostenský list vás opravňuje k podnikání. Avšak podnikáte na vlastní jméno, na vlastní zodpovědnost. Živnostenské oprávnění mají například: elektrikáři, malíři, instalatéři, kadeřnice, bankovní poradci, realitní makléři atd.

Co potřebuji k získání živnosti?

  • dosažení věku 18 let
  • bezúhonnost (Výpis z rejstříku trestů nosit nemusíte, úřad si ho obstará sám.)

Živnosti se dále dělí na dvě hlavní větve:

  • živnosti volné
  • živnosti vázané, řemeslné

Pro ohlášení (založení) živnosti volné potřebujete jen víše uvedené podmínky (minimální věk 18 let a trestní bezúhonnost). Pro získání živností řemeslných je třeba splnit ještě další podmínky – podmínky odborné způsobilosti k vykonávání práce (například výuční list, prokazatelná praxe aj.).

Jaké jsou rozdíly v živnostech?

Na oba typy živností můžete podnikat, pracovat, fakturovat, vydělávat peníze. Hlavní rozdíl poznáte, když budete podávat na konci roku daňové přiznání. Pokud máte živnost volnou, můžete si (dle platných zákonů) paušálně uplatit vaše výdaje ve výši 60 %. Na živnost řemeslnou si můžete paušálně uplatit výdaje ve výši 80 %.

Co je paušální výdaj a jaký je rozdíl mezi 60 % a 80 %?

Představme si, že chcete pracovat v zahraničí. Dohromady pracujete 10 měsíců a 2 měsíce jste na dovolené, jezdíte zpátky za rodinou atd. Váš měsíční příjem pro účely modelového příkladu bude 100.000 Kč

Jestliže počítáme: 10 měsíců * 100.000 Kč = 1.000.000 Kč je Váš roční příjem.

V daňovém přiznání na volnou živnost tedy uvádíte

živnost volná: mám příjem 1.000.000 Kč, paušálně jsou moje náklady 60 %. Můj čistý roční zisk je 400.000 Kč. Z této částky se vám následně bude počítat daň z příjmu, sociální, zdravotní, aj.

živnost řemeslná (vázaná): mám příjem 1.000.000 Kč, paušálně jsou moje náklady 80 %. Můj čistý roční zisk je 200.000 Kč. Z této částky se vám následně bude počítat daň z příjmu, sociální, zdravotní aj. jak je vidět na předchozím příkladu, živnosti řemeslné jsou tedy o něco výhodnější.

Nezávazná poptávka